Our friend Stifler Selecta, founder of Dubsteblog, kindly gave us this exclusive interview with Bassnectar just in time for his first ever Prague gig. There is also a Czech translation at the end for the non-english heads.


TVL ■ INTERVIEW #1 ■ BASSNECTAR

I know you grew up on rock and metal bands. What was the main reason that turned you to electronic music?

It was not like I changed suddenly, it was a very natural progression. As soon as I first started hearing rave music back in like 1993, i loved it immediately. Before that I was strictly into death metal, black metal, grind core. Then I began discovering all of these new sounds and styles of electronic music. I also began imagining new sounds I hadn’t heard yet, and began learning how to make it myself.

What was the first dubstep track you heard and which dubstep producers inspired you to make dubstep beats?

Honestly, dubstep is just one single genre of the 100s of genres that I love. The original dubstep sound is much different than today’s and came around I think from the UK garage scene, maybe around 1999 or 2000. The first of it I heard was from Horsepower Productions and labels like Ammunition and Tempa. The first time I heard the second wave of dubstep was 2005 I guess and that was Skream’s “Lightening”.

Do you have time to keep an eye on up and coming producers? Are there any young names that you are interested in?

I am a pretty obsessive workaholic. I tour nonstop, and produce/remix nonstop, so I’m pretty much always working either on my own music, or collaborating with friends, or remixing songs from my record collection. I am more interested in High Quality, than Most New. But there is a ton of new & amazing shit coming out all the time, and I love meeting new producers and trading tunes

Why do you think dubstep music spread worldwide so quickly? 

It actually took a long time, but i think it is very popular because it is undeniably good, and actually even though some people may say it all sounds the same, it actually has an extremely versatile and dynamic range of styles, moods, feelings, sounds.

I know you are socially and politically active and with over one million fans on facebook, you have a pretty strong voice. What would you like to change? 

Ideally, i would like to see more citizens educated about their governments, involved in their local governments, and sharing information and having a direct influence on their communities and society. Realistically, I just want to help other people lead healthier, happier lives.

Do you have any future political ambitions or do you plan to make music for the rest of your life?

No political ambitions, but my primary fascination with life is fostering community, and giving back to the world because I am so grateful to be alive.

You cooperated with many artists. Are there any artists you would love to get involved with but didn’t have a chance yet?

Just finished up a new project with Chino from The Deftones, about to start remixes for Primus and Underworld, and in the future I would love to work with The Weekend and Santigold.

Where do you see the electronic music scene in 5 years? Do you think any major changes or some new strong genres will appear?

I hope in 5 years more countries broadcast more diverse styles of music, more countries support large sound system events, and more humans think outside the box, and try new things. And I hope when people discover new things they share them with others.

Where do you see the main difference between the US and the UK music scene?

The UK was way ahead of the US in terms of electronic music. With the US focused primarily on rock & hip hop. So when EDM & dubstep really hit hard in the US it felt like something so new and fresh to millions of people, and in the US there are less strict laws about sound systems, so we can blast the music much louder and deeper. Whereas in the UK there are strict government laws even at festivals like Redding & Leeds, they have severe limits on the size of their sound systems. In that sense the US is still like a wild frontier….

It’s your first time in Prague. What have you heard about it?

I am so seriously excited! I have been hearing it is an excellent place to play for a long time. My good friends in The Glitch Mob told me it was the sickest place they played on their tour last year, and I made sure we got a stop in Prague so I could check it out for myself.

Author: Stifler Selecta

ČESKY / CZECH

Vím o tobě, že jsi vyrůstal na rockových a metalových kapelách. Co byl hlavní důvod, který tě přivedl k elektronické muzice?

Nebylo to tak, že bych se změníl z ničeho nic, byl to velmi přirozený vývoj. Hned jak jsem prvně zaslechl rave music, někdy kolem roku 1993, okamžitě jsem se zamiloval. Před tím jsem byl striktně na death metal, black metal a grind core. Pak jsem začal objevovat všechny tyhle nové zvuky a styly elektronycký hudby. Taky jsem si začal představovat nový zvuky, který jsem ještě neslyěel a začal jsem se učit jak je sám vytvářet.

Co byl první dubstepovej track kterej si slyšel a kteří producenti tě inspirovali k tvorbě dubstepovejch beatů?

Upřímně, dubstep je jen jeden ze stovek žánrů který miluju. Původní dubstepovej zvuk se dost liší od toho dnešního a vyšel z UK garage scény někdy kolem let 1999 nebo 2000. První věci který jsem slyšel byly od Horsepower Productions a od labelů jako Ammunition a Tempa. Druhou vlnu dubstepu jsem zachytil myslim v roce 2005 a byl to Skreamův “Lightening”.

Máš vůbec čas ještě sledovat mladý vycházející producenty? Jsou tu nějaká mladá jména která tě zajímají? 

Jsem docela obesivní workoholik. Neustále jsem na tour, neustále produkuju/remixuju, takže skoro pořád pracuju buď na svý vlastní muzice, nebo spolupracuju s kámošema, nebo remixuju songy ze svý kolekce nahrávek. Víc se zajímám o vysokou kvalitu než o to, jestli je daná věc úplně nova. Ale je tu spousta nový a úžasný muziky, která neustále vychází a já miluju potkávat nový producenty a měnit s nima tracky

Proč myslíš, že se dubstep celosvětově rozšířil tak rychle?

Ve skutečnosti to zabralo docela dlouhej čas, ale myslím že je tak populární, protože je nepopiratelně dobrej a přesto, že někteří lidé můžou říkat, že zní pořád stejně, dubstep má extrémně rozličný a dynamický záběr stylů, nálad, pocitů, zvuků…

Vím o tobě, že jsi společensky a politicky aktivní a s vice než milionem fans na facebooku máš I poměrně silný hlas. Co bys rád změnil? 

Ideálně, rád bych viděl víc občanů poučených o svých vládách, aby se jich víc zapojilo do svých lokálních samospráv, aby sdíleli informace a měli přímý vliv na své komunity a společnost.

Realisticky chci jen lidem pomoci vest zdravější, šťastnější životy.

Máš v budoucnu nějaké ambice v politice, nebo plánujěš produkovat až do konce života? 

Žádné politické ambice, ale můj primární cíl je podpora komunity a vracení zpátky světu, protože jsem tak vděčný za to, že žiju.

Spolupracoval jsi s mnoha umělci. Jsou tu nějací umělci se kterými bys rád něco zkusil, ale ještě jsi neměl možnost?

Zrovna jsem dokončil nový project s Chinem z The Deftones, plánuju začít s remixy pro Primus a Underworld a v budoucnu bych rád spolupracoval s The Weekend a Santigold.

Kde vidíš elektronickou hudební scénu za 5 let? Myslíš, že ji čekají nějaké zásadní změny, nebo že se objeví nějaké nové silné žánry?

Doufám že v příštích pěti letech bude vice zemí vysílat vice odlišných stylů muziky, že bude vice zemí podporovat velké sound system akce a víc lidí bude myslet za roh a zkoušet nový věci. A doufám, že až lidé objeví nové věci, budou je sdílet s ostatními.

Kde vidíš hlavní rozdíl mezi americkou a britskou hudební scénou?

UK byla dost napřed, co se týče elektronické muziky. V USA se lidi soustředili primárně na rock a hip hop. Takže když EDM a dubstep pořádně udeřily na USA, připadalo to milionům lidí jako něco nového a čerstvého. V USA jsou navíc méně přísné zákony ohledně sound systemů, takže můžem odpálit muziku mnohem hlasitěji a hlouběji. V UK jsou přísná vládní opatření dokonce I na velkých festivalech jako je Redding nebo Leeds, mají tam určité limity na velikost sound systemů. V tomhle smyslu jsou USA ještě docela divočina.

Bude to tvá první návštěva Prahy. Co jsi o ní slyšel?

Jsem opravdu nadšenej! Už dlouho poslouchám, jak je to skvělý místo kde hrát. Mí kámoši z The Glitch Mob říkali, že Praha byla nejšílenější místo kde loni hráli během svý tour a já jsem se samozřejmě ujistil, že si uděláme zastávku v Praze, abych se mohl přesvědčit na vlastní kůži

Autor: Stifler Selecta